Eligibilitate, Selecție

Pentru a fi eligibil, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Pentru doctoranzi:

 1. Să dețină calitatea de doctorand înmatriculat la universitate în ultimii doi ani terminali ai programului de studii doctorale (în cazul în care doctoranzii beneficiază de prelungirea studiilor de doctorat, cu 1-2 ani, conform legii, ultimii doi ani de studii pentru care se poate furniza în proiect sprijinul pentru studenți doctoranzi, se modifică corespunzător) în unul din domeniile: Știința sportului și educației fizice, Psihologie (doar Scoala doctorală Psihologie cognitivă aplicată), Științe ale educației, Sociologie, Cibernetică și statistică, Contabilitate, Economie, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Management, Marketing, Științe ale comunicării, Științe politice, Științe administrative, calitate dovedită printr-o adeverință eliberată de IOSUD;

Pentru cercetători post-doctorat:

 1. Să dețină calitatea de cercetător post-doctorat înmatriculat la universitate, în unul din domeniile: Știința sportului și educației fizice, Psihologie (doar Scoala doctorală Psihologie cognitivă aplicată), Științe ale educației, Sociologie, Cibernetică și statistică, Contabilitate, Economie, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Management, Marketing, Științe ale comunicării, Științe politice, Științe administrative, calitate dovedită printr-o adeverință eliberată de școala doctorală;

Pentru ambele categorii de candidați:

 1. Să aibă domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia);
 2. Să își înscrie cercetările domeniilor prioritare[1] ale Strategiei Naționale de Competititvitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 (Bioeconomie, Tehnologia informației şi a comunicațiilor, spațiu și securitate; Energie, mediu și schimbări climatice; Eco-nano-tehnologii și materiale avansate; Sănătate);
 3. Să nu fi participat la programe de îmbunătățirea competențelor antreprenoriale sau să nu fi facut parte din grupul țintă în proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale;

Selecția

Selecția cadidaților în cadrul grupului țintă al proiectului se va realiza în 2 sau 3 serii succesive pentru a putea asigura participarea și accesul cât mai multor drd. și cpd. eligibili. Evaluarea candidaților în vederea înregistării în grupul țintă al proiectului se face în funcţie de următoarele criterii:

 1. Potențialul științific (performanțele științifice deja demonstrate cum ar fi lucrări publicate, participare la conferințe și în proiecte de cercetare);
 2. Potențialul de inovare și caracterul aplicativ al cercetării (valorificarea rezultatelor cercetării prin integrarea acestora în produse/metode/servicii cu aplicabilitate în economie sau mediul social).

 Etapele de selecție

 1. ETAPA I Analiza dosarelor în cadrul căreia se analizează preocupările științifice ale candidatului, aptitudinile lui de cercetare și tema tezei de doctorat/ tema de cercetare și se evaluează potențialul științific al candidatului, având o pondere de 40 % din punctajul total.
 2. ETAPA II Interviu în cadrul căruia se va evalua potențialul de inovare și caracterul aplicativ al cercetării cu o pondere de 60% din punctajul total;
 3. Lista candidaților selectați va fi afişată pe pagina web a proiectului.
 4. Termenul de depunere a contestaţiilor este de 48 de ore, iar soluţionarea lor de 24 de ore.

[1] Conform prevederilor OM MEN nr. 5376/19.10.2017